×

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiają takie funkcje, jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie na naszą stronę i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.

Można dostosować wszystkie ustawienia ciasteczek przechodząc wypustki na lewym skrzydle.

Nazwa Cookie Zaakceptować
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - - PKBR PRO ALL in 1 Te moduły pomagają witrynie osiągnąć zgodność z GDPR dzięki dodaniu funkcji zgodnych z prawem.
Brutto Netto

Zwroty i wymiany produktów

Przy zwrocie produktów proszę pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż  w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie.

Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

Towar kupiony może być także wymieniony na inny w ciągu 14 dni.
Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, nie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą tutaj dopuszczamy, różne opcje zadowolenia klienta ale uzgadniane są indywidualnie zapraszamy do kontaktu.

Uwaga: w skrajnych przypadkach nietypowe produkty na zamówienie, produkty wykorzystywane do działalności gospodarczej nie obowiązują zasady sprzedaży konsumenckiej.

Jak zwrócić towar?

Odstąpienie od umowy możliwe jest przy zakupie konsumenckim w ciągu 14 dni.

Dostarczyć podpisane oświadczenie i produkt. Zwracany Produkt należy odesłać we własnym zakresie i w stanienie kompletnym, nadającym się do dalszej odsprzedaży, w oryginalnym opakowaniu wraz z foliami zabezpieczającymi, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres:

DMTrade Mikołaj Tomaszewski, Wiśniowa 36 , 64-000 Kościan z dopiskiem "zwrot towaru" najlepiej z wypełnionym formularzem.

Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto Klienta lub korzystając z systemu PayU lub PayPal zwrot nastąpi tą samą drogą (w ciągu kilku dni roboczych od dnia otrzymania towaru)

Pobierz formularz zwrotu towaru.

Szczegółowy regulamin. Zwrot towaru - prawo do odstąpienia od umowy 

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest do pobrania powyżej:

A. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby (wskazany w dziale kontakt i powyżej). Sklep umożliwia przesłanie podpisanego oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: spacetronik@spacetronik.pl. Zaleca się dostarczyć oświadczenie wraz z towarem lub dostarczyć towar niezwłocznie po przysłaniu oświadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczymy od dnia wydania rzeczy i dostarczenia oświadczenia.

B. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

C. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz nietypowa zamawiana specjalnie na życzenie klienta;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

- zawartej w drodze aukcji publicznej, przetargu; 

D. Przy zwrocie produktów prosimy pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż  w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 

Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie;

E. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów;

F. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

G. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument - klient. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Podsumowując zwracany towar odsyłacie Państwo na swój koszt (towary dostarczone na adres konsumenta nadające się do wysyłki zwykłą pocztą).

H. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. powyżej przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  Nie prowadzimy sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

I. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Zwrot środków odbywa się w ciągu kilku dni tą samą metodą co płatność - najlepiej wskazać w formularzu zwrotu rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub za pomocą stosowanych systemów PayU lub PayPal.