×

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiają takie funkcje, jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie na naszą stronę i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.

Można dostosować wszystkie ustawienia ciasteczek przechodząc wypustki na lewym skrzydle.

Nazwa Cookie Zaakceptować
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - - PKBR PRO ALL in 1 Te moduły pomagają witrynie osiągnąć zgodność z GDPR dzięki dodaniu funkcji zgodnych z prawem.
Brutto Netto

Wszelki towar elektroniczny, wykorzystywany w gospodarstwie domowym sprzedawany u nas konsumentowi posiada zgodnie z prawem UE minimum 2 letni okres ochronny, rok gwarancji i rok rękojmi - potocznie możemy powiedzieć iż jest to 2 letni okres gwarancyjny liczony od daty zakupu towaru.

Uwaga wyjątkiem są tutaj urządzenia tzw. "refubrished", składowe innych, urządzenia wykorzystywane do pracy np. moduły cam, mierniki, wskaźniki, na te produkty oficjalnie jest roczna gwarancja ale w praktyce nasi dostawcy serwisują to bezproblemowo przez okres 2 lat wymagamy to od nich jak i serwisowanie sprzętu po okresie gwarancyjnym. Produkty te mają wtedy w opisie wyraźnie to zaznaczone.

1) Towar posiadający kartę gwarancyjną producenta lub importera lub sprzedawcy. Należy odesłać go do serwisu, którego adres umieszczony jest na karcie gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu lub jego kopia i opisem usterki;

2) Towar nie posiadający karty gwarancyjnej należy przesłać we własnym zakresie wraz z dowodem zakupu lub jego kopia (np. paragon/faktura) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym umieszczonym na naszej stronie. Reklamowany towar należy wysłać na adres sklepu:  DMTrade Mikołaj Tomaszewski, Wiśniowa 36 , 64-000 Kościan W przypadku gdy reklamacje okażą się nieuzasadnione lub termin gwarancji już minął  do kosztów naprawy doliczony zostanie koszt przesyłki!!!

3) Reklamacja uszkodzonej przesyłki

Przy odbiorze przesyłki, proszę sprawdzić jej zawartość, w przypadku uszkodzenia, przesyłki proszę natychmiast spisać protokół szkody w obecności kuriera.

UWAGA! Spisując go proszę zwrócić uwagę czy kurier rzetelnie go spisuje jak paczka ma naruszenie naszej firmowej taśmy albo karton zewnętrzny ma chociaż minimalne uszkodzenia proszę to zaznaczyć, anteny zabezpieczamy wszystkie ranty dodatkowymi kartonami, dlatego też proszę w miarę możliwości sprawdzać czy ewentualnie nie wpisują, że paczka była źle zapakowana lub nie miała żadnego zabezpieczenia. Skan takiego protokołu proszę przysłać mailem spacetronik@spacetronik.pl

Pobierz formularz reklamacji towaru

Szczegółowy regulamin dotyczący procesu reklamacyjnego:

A. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. 

B. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

C. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił i podpisał formularz znajdujący się powyżej i przesłał go na adres sklepu najlepiej razem z produktem oraz jeżeli to możliwe mailowo spacetronik@spacetronik.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. 

D. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego mailowo przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

E. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

F. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres sklepu. Najlepiej z ww.formularzem.

G. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną dołączając do niej ww. podpisany formularz lub opisał co reklamuje i pozostawił swoje dane kontaktowe i adres. Wszystko w celu umożliwienia zrealizowania procedury reklamacyjnej.

H. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

I. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego. 

( w praktyce Klient wysyła towar do sklepu własnym transportem, sklep odsyła produkt spedycją aktualnie obsługiwaną przez sklep)

J. Reklamowany sprzęt w przypadku pozostawienia w siedzibie sprzedawcy należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania. 

K. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przypadku braku kart obowiązuje gwarancja sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 

L. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

M. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku sklepu jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).